ΠΟΛ 1068: Οδηγίες για το ΕΤΑΚ ξενοδοχείων για τα έτη 2009 και 2010

Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53A΄) που αφορούν στη φορολογική αντιμετώπιση στο Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) για τα έτη 2009 και 2010, των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (νομικών προσώπων),κοινοποιεί το ΥΠΟΙΟ με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1068 και παρέχει οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.Το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ 1068
Keywords
Τυχαία Θέματα