Στη Sofregaz ανατέθηκε η μελέτη για την κατασκευή τρίτης δεξαμενής στη Ρεβυθούσα

Ανατέθηκε στη γαλλική μελετητική εταιρεία Sofregaz κατόπιν της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, η εκπόνηση τεχνικής μελέτης σκοπιμότητας για την κατασκευή τρίτης δεξαμενής αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ρεβυθούσα. Ήδη έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση και η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης είναι ο καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων
για τη 2η φάση αναβάθμισης του σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στη Ρεβυθούσα. Στη μελέτη θα εξεταστεί η σκοπιμότητα για την εγκατάσταση 3ης δεξαμενής LNG στη Ρεβυθούσα που θα αυξήσει σημαντικά την αποθηκευτική ικανότητα του σταθμού, η περαιτέρω αύξηση του ρυθμού αεριοποίησης (send-out rate) κατά περίπου 40% και η παροχή δυνατότητας φόρτωσης βυτιοφόρων LNG (Track Unloading Facilities).Σημειώνεται ότι στη μελέτη θα ληφθεί υπόψη η διαθεσιμότητα χώρου στο νησί, ενώ θα εκπονηθεί και σχετική μελέτη ασφάλειας. Θα γίνει επίσης
Keywords
Τυχαία Θέματα