ΕΚΠΟΙΖΩ: Έρευνα για το κόστος μιας γέννας

Το συνολικό κόστος μίας γέννας παραμένει τεράστιο εξαιτίας των αμοιβών των γιατρών και των εξόδων μαιευτηρίου, με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ενωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής για 148 γέννες σε ιδιωτικές και δημόσιες κλινικές από όλη την Ελλάδα από γυναίκες που έχουν αφήσει μηνύματα σε διάφορα ηλεκτρονικά fora στα θέματα συζήτησης σχετικά με τη γέννα.Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπολόγισε
ότι το συνολικό κόστος μίας γέννας στα ιδιωτικά μαιευτήρια, το μέσο συνολικό κόστος της γέννας (έξοδα μαιευτηρίου, γιατρού και μαίας) ήταν 4.372 ευρώ, ενώ η κατώτερη τιμή που αναφέρθηκε ήταν 1.800 ευρώ και η μέγιστη 9.050 ευρώ.Από τα στοιχεία της ένωσης προκύπτει ότι από τις 148 περιπτώσεις που ερευνήθηκαν (σε δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια):- 16% των γυναικών πλήρωσε ποσά κάτω των 1.000 ευρώ,- 59% των γυναικών πλήρωσε από 1.000 μέχρι 1.999 ευρώ,- 18% των γυναικών πλήρωσε από 2.000 μέχρι 2.999 ευρώ,- 7% των γυναικών πλήρωσε από 3.000 ευρώ και πάνω.Η μέγιστη αμοιβή για
Keywords
Τυχαία Θέματα