Στις 26/6 η γενική συνέλευση της Αφοί Κορδέλλου

11:08 5/6/2009 - Πηγή: Reporter
Το διοικητικό συμβούλιο της Αφοί Κορδέλλου καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας Λούτσας και Πελοποννήσου στην Μανδρα Αττικης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Keywords
Τυχαία Θέματα