Στις 29/6 η γενική συνέλευση της Τεχνικής Ολυμπιακής

11:08 5/6/2009 - Πηγή: Reporter
Το διοικητικό συμβούλιο της Τεχνικής Ολυμπιακής καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 29/6/2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 20 - Αλιμος Αττικής), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :
Keywords
Τυχαία Θέματα