Αγορά 946 ιδίων μετοχών από Eurobank Properties

10:14 5/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Eurobank Properties προέβη στις 04.06.2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 946 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 7,19 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 6801,36 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα