Στις 26/6 η γενική συνέλευση της Μοχλός

10:44 5/6/2009 - Πηγή: Reporter
Το διοικητικό συμβούλιο της Μοχλός καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26 Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, στα γραφεία της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 20 - Αλιμος Αττικής), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Keywords
Τυχαία Θέματα