Αγορά 4.700 ιδίων μετοχών από Μύλοι Λούλη

10:36 5/6/2009 - Πηγή: Reporter
H Μύλοι Λούλη προέβη στις 04.06.2009 σε αγορά 4.700 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,67 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 7.832 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 681.420 ίδιες μετοχές (4,099% του συνόλου των 16.622.832 μετοχών).
Keywords
Τυχαία Θέματα