Με 85,59% στην Multirama η Vandervelle

10:44 5/6/2009 - Πηγή: Reporter
Κατά την 04/06/2009, η VANDERVELLE απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 7.800 μετοχές της MULTIRAMA που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,09% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας και κατά συνέπεια πλέον κατέχει συνολικά 7.347.588 μετοχές της MULTIRAMA που αντιστοιχούν σε ποσοστό 85,59% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας. Η τιμή απόκτησης των ως άνω 7.800 μετοχών ήταν 2,23 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 17.394,00 Ευρώ συνολικά. Η εταιρεία VANDERVELLE AE ελέγχεται 100% από την εταιρεία Vandervelle Investments LTD, η οποία ελέγχεται 100% από τον κο Πάνο Γερμανό. Ο Πάνος Γερμανός και η εταιρεία Vandervelle Investments LTD ενεργούν συντονισμένα με την εταιρεία VANDERVELLE AE στο πλαίσιο της ως άνω δημόσιας πρότασης.
Keywords
Τυχαία Θέματα