Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Μ.Ε.Π.Ε.

10:48 5/6/2009 - Πηγή: Capital
Η μετατροπή μιας ατομικής επιχείρησης σε κάποιον κεφαλαιουχικό εταιρικό τύπο αποτελεί μια επιλογή που, κατά κανόνα, τελεί σε συνάφεια με τα φορολογικά πλεονεκτήματα στα οποία αποβλέπει ο επιτηδευματίας, ανάλογα με τα προσδοκώμενα προ φόρων καθαρά κέρδη της επιχείρησής του, αλλά και από άλλους παράγοντες, όπως η πιστοληπτική ικανότητα, η συναλλακτική ευχέρεια και ο περιορισμός της προσωπικής ευθύνης του κατά περίπτωση.
Keywords
Τυχαία Θέματα