Αγορά 20.000 ιδίων μετοχών από Frigoglass

11:08 5/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Frigoglass προέβη στις 4 Ιουνίου 2009 μέσω της NATIONAL P&K χρηματιστηριακής, σε αγορά 20.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,66 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 113,388.96 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα