Αλλαγή χρήσης αντληθέντων από Ιντεάλ

11:08 5/6/2009 - Πηγή: Reporter
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιντεάλ κατά τη συνεδρίαση της 1η Ιουνίου 2009 αποφάσισε ομόφωνα την αλλαγή της χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την από 10.12.2007 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της (Α Επαναληπτική), τα οποία ανήλθαν στο καθαρό ποσό των 7.834.587,80 ευρώ (συνολικά 8.033.575,68 ευρώ μείον έξοδα έκδοσης 198.987,88 ευρώ).
Keywords
Τυχαία Θέματα