Νέα μέλη στο ΔΣ της Forthnet

Την εκλογή ως νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των κκ Edwin Lloyd (ανεξάρτητο μέλος) και Franciscus Johannes Botman, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, κκ Γεωργίου Κουτσουδάκη και Ιάσονα Στράτου, για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων μελών, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της εταιρείας Forthnet.
Keywords
Τυχαία Θέματα