Δε διανέμει μέρισμα η Plias

Δε δίνει μέρισμα λόγω ζημιών η Plias, όπως αποφάσισε η γ.σ. των μετόχων.
Τυχαία Θέματα