Δεν θα διανείμει μέρισμα η Ριντένκο

Την μη διανομή μερίσματος στους μετόχους απο τα κέρδη χρήσης 2008 αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Ριντένκο.
Τυχαία Θέματα