Μέρισμα 0,04 ευρώ από την Moda Bagno

Μέρισμα 0,04 ευρώ εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Moda Bagno. Από την Τρίτη 7 Ιουλίου 2009, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2008. Δικαιούχοι του εγκριθέντος ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. έως και την ημέρα «record date», ήτοι την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2009. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της EFG Eurobank Ergasias, από την Τρίτη 14 Ιουλίου 2009 σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής μερίσματος.
Keywords
Τυχαία Θέματα