Στις 14/7 επαναληπτική γ.σ. της Χαλυβδοφύλλων για λύση της εταιρείας

Σε νέα γ.σ. της Χαλυβδοφύλλων θα ληφθεί απόφαση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς δεν επετεύχθη η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία για την λήψη απόφασης του συγκεκριμένου θέματος.Επίσης, για το θέμα λύσης της εταιρείας, δεν πάρθηκε καμία απόφαση αφού δεν επετεύχθη η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία. Για τα θέματα, έχει συγκληθεί Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για τις 14 Ιουλίου 2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα