Στις 19/8 κόβει μέρισμα η Ικτίνος

Η γενική συνέλευση της Ικτίνος ενέκρινε μέρισμα για τη χρήση 2008 ανέρχεται σε 0,04 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο ποσό παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,036 ευρώ. Ειδικότερα, δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2009 (αποκοπή Τετάρτη 19 Αυγούστου 2009, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου 2009 από την πληρώτρια τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.
Keywords
Τυχαία Θέματα