Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την Μπήτρος

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών εγκρίθηκε κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Μπήτρος Συμμετοχική. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Εταιρεία δύναται να προβεί στην αγορά ιδίων μετοχών που αντιπροσωπεύουν κατ' ανώτατο όριο 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, εντός χρονικής περιόδου 24 μηνών από την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την την 26η Ιουνίου 2011.
Keywords
Τυχαία Θέματα