Επαναγορά ιδίων μετοχών από Fieratex - Δε δίνει μέρισμα

Δε θα διανείμει μέρισμα για την απελθούσα χρήση η Fieratex, όπως αποφασίστηκε από την ετήσια τακλτική γ.σ. Παράλληλα, η γ.σ. αποφάσισε την μεταφορά ποσού 135.158,10 ευρώ από τον λογαριασμό (Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον) στον λογαριασμό Ειδικό Φορολογημένο Αποθεματικό για Κάλυψη Ίδιας Συμμετοχής νόμου 3299/2004, για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004.
Keywords
Τυχαία Θέματα