Εγκρίνουμε την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης 108 μαθητών (επί συνόλου 121) της Α΄ τάξης του ΓΕΛ Σκύδρας, στις 20-11-2012, στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων απελευθέρωσης της Μακεδονίας, στο Στρατιωτικό Μουσείο Γιαννιτσών και τον ηρωικό χώρο «Μαύρο άγαλμα», στις 20-11-2012, όπως ανα-λυτικά αναφέρεται στην 18/24-10-2012 απόφαση τού συλλόγου διδασκόντων καθη-γητών.

Θέμα: Εγκρίνουμε την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης 108 μαθητών (επί συνόλου 121) της Α΄ τάξης του ΓΕΛ Σκύδρας, στις 20-11-2012, στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων απελευθέρωσης της Μακεδονίας, στο Στρατιωτικό Μουσείο Γιαννιτσών και τον ηρωικό χώρο «Μαύρο άγαλμα», στις 20-11-2012, όπως ανα-λυτικά αναφέρεται στην 18/24-10-2012 απόφαση τού συλλόγου διδασκόντων καθη-γητών.
Ημ/νια: 13/11/2012
Φορέας: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΔΑ: Β4ΣΚ7ΛΛ-ΕΒΩ
Keywords
Τυχαία Θέματα