ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Θέμα: ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 15/11/2012
Φορέας: Ο.ΣΥ. Α.Ε. - Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.
ΑΔΑ: Β4ΣΚΟΚΩ0-Ξ1Β
Keywords
Τυχαία Θέματα