ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΕΤ ROLLER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP P3005dn ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΕΤ ROLLER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP P3005dn ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ημ/νια: 14/11/2012
Φορέας: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ΑΔΑ: Β4ΣΚ7ΛΗ-ΥΘΟ
Keywords
Τυχαία Θέματα