Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 900/22.03.2011 Δ/νση ΠΕ.ΧΩ, Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος - Ιονίου, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2788/11.08.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,963 ΜWp, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.E.»,

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 900/22.03.2011 Δ/νση ΠΕ.ΧΩ, Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος - Ιονίου, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2788/11.08.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,963 ΜWp, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.E.», σε οικόπεδο επιφάνειας 52.800,72 τ.μ. στο Τ.Δ. Καλού Νερού, του Δήμου Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας, λόγω αύξησης κάλυπτόμενης επιφάνειας από τα Φ/Β πλαίσια, αύξησης κατά 10% της συνολικής ισχύος και μεταβολής των στοιχείων του εξοπλισμού του Φ/Β Σταθμού
Ημ/νια: 20/09/2012
Φορέας: Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΑΔΑ: Β4ΣΚ7Λ1-9ΓΒ
Keywords
Τυχαία Θέματα