ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0712

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0712
Ημ/νια: 19/11/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Β4ΣΚ9-4ΧΡ
Keywords
Τυχαία Θέματα