ΑΜΟΙΒΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΤ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΤ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
Ημ/νια: 11/12/2012
Φορέας: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΔΑ: Β4Μ746Ψ8ΝΖ-Χ4Ι
Keywords
Τυχαία Θέματα