Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στη Μορτάκη Σαπφώ υπάλληλο με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων -Μουσειολόγων της ΓΓΠ του ΥΠΑΙΘΠΑ

Θέμα: Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στη Μορτάκη Σαπφώ υπάλληλο με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων -Μουσειολόγων της ΓΓΠ του ΥΠΑΙΘΠΑ
Ημ/νια: 14/12/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β4Μ7Γ-ΖΔ7
Keywords
Αναζητήσεις
σαπφώ μορτάκη
Τυχαία Θέματα