Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 836,40 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου

Θέμα: Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 836,40 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου
Ημ/νια: 12/12/2012
Φορέας: Δήμος Γαλατσίου
ΑΔΑ: Β4Μ7Ω9Λ-9ΛΜ
Keywords
Τυχαία Θέματα