«Καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου Κιμώλου»

Θέμα: «Καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου Κιμώλου»
Ημ/νια: 12/12/2012
Φορέας: Δήμος Κιμώλου
ΑΔΑ: Β4Μ7ΩΕ8-ΒΣΒ
Keywords
Τυχαία Θέματα