ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012
Ημ/νια: 14/12/2012
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΔΑ: Β4Μ7ΟΕΖΗ-ΒΝΜ
Keywords
Τυχαία Θέματα