Αριθμ. Απόφ: 57 "Επισκευή του KHY-8116 απορριμματοφόρου του Δήμου Ελασσόνας"

Θέμα: Αριθμ. Απόφ: 57 "Επισκευή του KHY-8116 απορριμματοφόρου του Δήμου Ελασσόνας"
Ημ/νια: 11/12/2012
Φορέας: Δήμος Ελασσόνας
ΑΔΑ: Β4Μ7ΩΡΟ-Ρ2Κ
Keywords
Τυχαία Θέματα