ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Ημ/νια: 13/12/2012
Φορέας: Δήμος Σπάρτης
ΑΔΑ: Β4Μ7Ω1Ν-93Τ
Keywords
Τυχαία Θέματα