Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής και έγκριση πληρωμής για τις «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) του Κεντρικού κτιρίου της ΓΓΠ και του ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.».

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής και έγκριση πληρωμής για τις «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) του Κεντρικού κτιρίου της ΓΓΠ και του ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.».
Ημ/νια: 14/12/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β4Μ7Γ-ΞΩΞ
Keywords
Τυχαία Θέματα