Δεν θα διανείμει μέρισμα ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου

Η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008 αποφασίστηκε από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Αγροτικός Οίκος Σπύρου. Επιπλέον, κατά την ΓΣ αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι 30/06/2012.
Keywords
Τυχαία Θέματα