Βαρβαρέσος: Δεν διανέμει μέρισμα για το 2008

17:12 30/6/2009 - Πηγή: Capital
Τη μη διανομή μερίσματος για το 2008 αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Βαρβαρέσος που πραγματοποιήθηκε σήμερα 30/6.
Τυχαία Θέματα