Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της Κλωνατέξ

11:25 5/6/2009 - Πηγή: Reporter
Στα πλαίσια της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, η Κλωνατέξ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:
Τυχαία Θέματα