Αγορά 3.000 ιδίων μετοχών από LAMDA Development

Η LAMDA Development προέβη στις 23.6.2009 μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 5,50 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 16.500 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα