Μετατροπή προσωπικής σε Α.Ε. - ΕΠΕ

07:22 24/6/2009 - Πηγή: Express
KATA τη μετατροπή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας σε Α.Ε. ή EΠE δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης εταιρίας και επομένως είναι δυνατή η εν λόγω μετατροπή και μπορεί το αποτέλεσμα να εξαχθεί λογιστικά, ακόμα κι αν αυτή τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας του.
Keywords
Τυχαία Θέματα