Αγορά 6.000 ιδίων μετοχών από Πλαστικά Θράκης

Η Πλαστικά Θράκης προέβη στις 23 Ιουνίου 2009 σε αγορά 6.000 ιδίων μετοχών, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Praxis International ΑΧΕΠΕΥ, με μέση τιμή κτήσης 0,77 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 4.620 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα