Αγορά 3.733 ιδίων μετοχών από Μύλοι Λούλη

H Μύλοι Λούλη προέβη στις 23.06.2009 σε αγορά 3.733 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,60 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 5.963,80 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 726.703 ίδιες μετοχές (4,372% του συνόλου των 16.622.832 μετοχών).
Keywords
Τυχαία Θέματα