Ειδήσεις για προκηρύξεις 24-06-2009

08:22 24/6/2009 - Πηγή: Express
Νέες προκηρύξεις – Πρόγραμμα ενίσχυσης ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους 18 έως 39 ετών - υποβολή αιτήσεων μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2009. – Πρόγραμμα ενίσχυσης ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες 18 έως 55 ετών - υποβολή.
Keywords
Τυχαία Θέματα