Αγορά 29.500 ιδίων μετοχών από Coca Cola

Η Coca-Cola στις 23 Ιουνίου 2009 προέβη στην αγορά 29.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 13,5904 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 400.918,06 ευρώ. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της Εθνικής Π&Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ
Keywords
Τυχαία Θέματα