ΔΕΗ κερνάει, ΔΕΗ …πίνει και στην εμπορία ρεύματος

Αποδεκτές έκανε τελικά η ΡΑΕ της αιτιάσεις της ΔΕΗ για επιμερισμό του κόστους των ΥΚΩ, καθώς και της χρήσης του δικτύου και του συστήματος, και στα τιμολόγια ηλεκτρισμού που θα προσφέρουν οι ιδιώτες προμηθευτές.
Keywords
Τυχαία Θέματα