Αγορά 20.000 ιδίων μετοχών από Frigoglass

Η Frigoglass προέβη στις 23 Ιουνίου 2009 μέσω της EFG EUROBANK χρηματιστηριακής, σε αγορά 20.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,42 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 108.476,65 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα