Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μέμου (Παγκόσμιας Ειρήνης) και ανάδειξη οδού Ξενοφώντος από πλατεία Μέμου μέχρι οδό Αθηνάς σε οδό ήπιας κυκλοφορίας». Προϋπολογισμού : 5.463.911,18 €, Φ.Π.Α. 23% : 1.256.699,57 € Συνολικής δαπάνης : 6.720.610,75 €

Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξηςτου έργου «Ανάπλαση πλατείας Μέμου (Παγκόσμιας Ειρήνης) και ανάδειξηοδού Ξενοφώντος από πλατεία Μέμου μέχρι οδό Αθηνάς σε οδό ήπιαςκυκλοφορίας». Προϋπολογισμού : 5.463.911,18 €, Φ.Π.Α. 23% : 1.256.699,57 €Συνολικής δαπάνης : 6.720.610,75 €
Ημ/νια: 12/11/2012
Φορέας: Δήμος Κορυδαλλού
ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΛΩ-ΕΡΖ
Keywords
Τυχαία Θέματα