ΑΟΕ 208/2012 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων Δ.Κ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

Θέμα: ΑΟΕ 208/2012 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων Δ.Κ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
Ημ/νια: 08/11/2012
Φορέας: Δήμος Χαλκηδόνος
ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΗ2-ΘΘΨ
Keywords
Τυχαία Θέματα