Εθνική Τράπεζα: Δεν ισχύει πλέον το τριετές επιχειρησιακό σχέδιο

Οι οικονομικές συγκυρίες έχουν καταστήσει πλέον μη επίκαιρο το τριετές επιχειρησιακό σχέδιο 2007-2009, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας. Ειδικότερα, η ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρει τα εξής: «Ενόψει της αναγγελθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, η Εθνική Τράπεζα διευκρινίζει ότι, λόγω της δυσμενούς παγκόσμιας οικονομικής συγκυρίας και της συνεχιζόμενης αστάθειας που επικρατεί στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η ίδια και οι εταιρείες του ομίλου της, οι παραδοχές βάσει των οποίων εκπόνησε το επιχειρησιακό σχέδιό της, για την τριετία 2007-2009, έχουν μεταβληθεί και εκ των πραγμάτων καταστεί ανεπίκαιρες. Κατά συνέπεια, είναι προφανές, ότι το επιχειρησιακό αυτό σχέδιο που στηρίχθηκε στις παραδοχές αυτές, έχει πάψει να ισχύει».
Keywords
Τυχαία Θέματα