Altec: Αποσχίσεις κλάδων ενέκρινε η γσ

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 14.049.420,00 ευρώ, με σκοπό το συμψηφισμό του αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό "Υπόλοιπο αποτελεσμάτων χρήσεως (ζημίες) εις νέο" με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,44 ευρώ σε 0,30 ευρώ, αποφασίζοντας, ταυτόχρονα, και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αποφάσισε η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Altec ΑΒΕΕ.Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Γενική
Συνέλευση έλαβε και τις ακόλουθες αποφάσεις:- αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την καταβολή σε μετρητά 39.999.750 ευρώ και έκδοση, σε τιμή υπέρ το άρτιον, 133.332.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, τροποποιώντας το άρθρο 5 του καταστατικού της.- τροποποίησε το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρίας, ως προς τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα
Keywords
Τυχαία Θέματα