Τηλέτυπος: Μέρισμα 0,67 ευρώ ανά μετοχή

Μέρισμα 0,67 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει η εταιρεία Τηλέτυπος για τη χρήση 2008. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% σύμφωνα με το νόμο, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,603 ευρώ. Ημέρα αποκοπής ορίστηκε η Πέμπτη 16 Ιουλίου 2009. Δικαιούχοι του ως μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 20η Ιουλίου 2009 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009 από την πληρώτρια τράπεζα
EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ως εξής: 1. Στους χειριστές των δικαιούχων μετόχων (θεματοφύλακες - χρηματιστηριακές εταιρίες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης προσκομίζοντας συγκεντρωτική λίστα και δισκέτα, αποκλειστικά από την ακόλουθη υπηρεσία : Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Δ/νση Θεματοφυλακής και Χρεογράφων, Υπηρεσία Αναδόχων, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, Κτήριο Α, 142 34 Νέα Ιωνία, τηλ: 210-3523643 2. Στους ίδιους τους μετόχους εφόσον έχουν ανακαλέσει ή δε
Keywords
Τυχαία Θέματα