Ιατρικό Αθηνών: Στα 0,05 ευρώ το μέρισμα για το 2008

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008 ποσού 0,05 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2008 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Ιατρικό Αθηνών. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (0,005 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,045 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Δευτέρα 06/07/2009. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2009 έως και την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010.Επίσης η γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:- Αποφασίστηκε (99,987% υπέρ και 0,013% αποχή) η αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών με κατώτερη τιμή ανά μετοχή τα 1,5 ευρώ και ανώτερη τα 4 ευρώ. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 12 μήνες από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.- Ενέκρινε (99,953% υπέρ και 0,047% αποχή) στο σύνολο τους τις οικονομικές καταστά
Keywords
Τυχαία Θέματα